แบ่งปันเทคนิคการนวดเพิ่มขนาดเพศชายแบบ Wet Jelqing (มีภาพประกอบ) เห็นผลชัวร์!!!

(1/1)

krating:

เทคนิคที่สำคัญในการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย คือ เทคนิคการรีด (Jelq method)
ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มขนาดและเพิ่มความแข็งแรงให้กับอวัยวะเพศชาย ถือปฏิบัติมาหลายร้อยปีแล้ว
เทคนิคการรีดนี้ เริ่มใช้โดยชนเผ่าซูดาน เมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ชายที่ย่างเข้าสู่วัยหนุ่ม
จะต้องอวดแสดงอวัยวะเพศที่แข็งแรงสมบูรณ์ต่อหน้าชายหนุ่มรุ่นเดียวกัน
เด็กชายจะถูกสอนให้บริหารอวัยวะเพศด้วยการรีดโดยพ่อของเขาตั้งแต่เด็ก
และจะรีดอวัยวะของตนเองทุกวันอย่างน้อยวันละ 30 นาที
เมื่อย่างเข้าสู่วัยหนุ่มจึงลดจำนวนลงเหลืออาทิตย์ละ 3 ครั้ง เพื่อรักษาขนาด
ผลจากการบริหารดังกล่าว  ทำให้ชายหนุ่มเผ่าซูดานมีอวัยวะเพศที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ถึง 18 นิ้ว และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างถึง 8 นิ้ว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.clinichappynight.com/article.php?id=55445&lang=th

ตารางแสดงความเปลี่ยนแปลงจากการฝึกเทคนิคการนวดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศแบบ Wet Jelqing ควบคู่กับ MenGel
http://www.clinichappynight.com/article.php?id=94940&lang=th

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ